Spring naar content

Over morgen

Hoe zorgen we dat medewerkers fluitend naar hun werk gaan?

Hoe leiden we onze professionals nog beter op? En hoe organiseren we de zorg effectiever?

Met dezelfde aandacht en liefde voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken zorgen. Zonder dat onze zorgprofessionals nog harder moeten rennen. Over morgen bundelt campagnes, inzichten, initiatieven, programma’s, kennis en ervaringen. In dialoog met de sector, de maatschappij en vooral de zorgprofessionals ontdekken we hoe de zorg er morgen uit moet zien.

De uitdaging

Je zou er grijze haren van krijgen. De uitdagingen van de vergrijzing. Het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit de komende decennia substantieel. Tegelijkertijd zijn er straks onvoldoende professionals in onze branche om aan de stijgende zorgvraag van kwetsbare ouderen en chronisch zieken te voldoen. Die zorgkloof dichten; dat is de grote uitdaging.

Onze doelstellingen

Tijd voor actie. Een brede dialoog in de samenleving en de sector en bewustwording van de urgentie zijn belangrijke ambities op zich. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat het niet bij woorden blijft. Veranderingen in gedrag. Het omarmen van technologie die het werk efficiënter en sneller maakt. Veranderingen in het organiseren van de zorg. Anders denken, anders doen en anders durven.

Een brede dialoog in de samenleving en de sector en bewustwording van de urgentie zijn belangrijke ambities op zich. Maar het is belangrijk dat het niet bij woorden blijft

Als we er met zijn allen in slagen om die doelstellingen te bereiken, verwezenlijken we ook twee andere belangrijke ambities. Een aantrekkelijke sector met de beste zorg voor mensen die dat het hardst nodig hebben en waarin onze zorgprofessionals elke dag weer fluitend naar hun werk gaan. Want dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.

Onze aanpak

Meten, weten en doen. Alles begint met een gezonde dialoog. In onze sector. In de maatschappij. Maar vooral met de professionals. Want het zijn hun inzichten, kennis en ervaring die keihard nodig zijn om de ouderenzorg te vernieuwen. We moeten het werk anders organiseren. Maar hoe dan? Bij het antwoord op die vraag willen we zorgprofessionals betrekken. Zij hoeven de uitdagingen natuurlijk niet alleen op te lossen. Zorgorganisaties worden met kennis, onderzoek en activiteiten ondersteunt om werk te maken van een toekomstbestendige zorg.

De feiten

De cijfers zijn duizelingwekkend. Als er niets verandert, groeien de nu al ruim 26.000 vacatures uit tot naar zo’n 90.000 vacatures in 2030. Voor wie nog twijfelt aan de urgentie; er zijn schattingen die ervan uitgaan dat we straks ongeveer een derde van de beroepsbevolking nodig hebben in de zorg. Dat is niet realistisch.